Vztah mezi peněžním tokem a ziskem v podnikání

Část cash flow for Dummies Cheat Sheet

Tvorba zisku generuje peněžní tok. Každý majitel firmy to ví. Ale skutečné zvýšení peněžních prostředků během daného období je vždy nižší nebo vyšší než číslo zisku. Následující body ukazují, jaký tok peněz se vztahuje k zisku:

  • Částky peněžních toků během období se zřídka rovnají příjmovým a nákladovým číslům ve výkazu zisku a ztráty za období.

  • Opatření, která snižují peněžní tok: zvýšení pohledávek a zásob; klesající účty a splatné výdaje.

  • Opatření, která zvyšují peněžní tok: klesající pohledávky a zásoby; zvyšování účtů a splatných výdajů.

  • Náklady na odpisy nejsou v daném období hotovostní výdaje; ani náklady na amortizaci; neobvyklé ztráty zaznamenané v daném období nemusí zahrnovat peněžní výdaje, ale spíše snížení hodnoty majetku nebo snížení hodnoty závazků.