NFC Standard ISO / IEC 18000-3

Standardní norma ISO / IEC 18000-3 pro bezdrátovou komunikaci (NFC) definuje požadavky na rádiofrekvenční identifikaci (RFID) pro správu položek. Je to vlastně část 3 standardu ISO / IEC 18000. Při práci s NFC je třeba zvážit pouze část 3. Standard má několik cílů:

  • Definujte pravidla pro komunikaci mezi zařízeními pomocí frekvencí, které jsou dostupné v kterékoli zemi.
  • Uveďte stejnou sadu pravidel pro každou přijatelnou frekvenci, takže přechod z jedné frekvence na jinou nepředstavuje technické problémy.
  • Snížení softwaru i nákladů na implementaci.
  • Vytvořte společnou metodu co nejvíce provádět správu a řízení systému a úlohy výměny informací.

Tato norma definuje tři režimy provozu. Režimy vzájemně neodpovídají, navzájem se však navzájem nezasahují. Stručně řečeno, režimy jsou zcela oddělené. Každý režim definuje různé charakteristiky rychlosti pro přenos dat mezi zařízeními pomocí odlišných technik kódování signálu. Vzhledem k tomu, že přechody režimu se vyskytují automaticky, nemusíte skutečně vědět mnohem víc, než že nabízejí různé rychlosti.