Melodické a jednořetězcové techniky

Součást Bluegrass Banjo For Dummies Cheat Sheet

V melodickém banjo hrajete váhy tím, že získáte pozoruhodné poznámky na různých strunách. Ve stylu s jedním řetězcem vybíráte stejný řetězec postupně, obvykle střídáním palec a indexových prstů.

Melodická G-majorová stupnice

Jednoduchá G-majorová stupnice