Důležité upozornění, které je třeba hledat ve zprávě auditora

Ve většině případů zpráva auditora potvrzuje, že vše ve finanční zprávě je hojné a můžete se spolehnout o finanční zprávě. Někdy ovšem auditor vysílá žlutou vlajku - a v extrémních případech červenou vlajku.

Zde jsou dvě důležité upozornění, které je třeba sledovat v auditorské zprávě:

  • Schopnost podniku pokračovat v běžných operacích je pochybná, protože je známo, že je to finanční nároky, , což může znamenat nízké hotovostní zůstatek, neplacené závazky po lhůtě splatnosti nebo závažné spory, které podnik nemá peníze na pokrytí.

  • Jedna nebo více metod použitých ve zprávě nejsou v úplném souladu s příslušnými účetními standardy, což vede auditora k závěru, že uváděná čísla jsou zavádějící nebo že zveřejnění je nedostatečné.

Ačkoli auditorské varování nemusí nutně znamenat, že podnikání se snižuje, měli byste být opatrnější a skeptičtější ohledně finanční zprávy. Auditor zpochybňuje informace, z nichž vychází podnikatelská hodnota, a nemůžete tak lehce brát v úvahu.

Právě proto, že podnik má čistou auditorskou zprávu, neznamená, že finanční zpráva je zcela přesná a nadhodnocená. Auditoři vždy nezachycují vše a někdy nedokáží objevit velké účetní podvody. Zavedení účetních metod je také poměrně flexibilní, což ponechává prostor pro interpretaci a kreativitu. Některé masáže čísel jsou tolerovány, což může znamenat, že to, co vidíte ve finanční zprávě, není přesně neuspokojivým obrazem podnikání.