Základy melodické menší stupnice na kytaru

Melodická menší stupnice je variace harmonické menší stupnice s vyvýšeným 6th vedle zvýšené 7.. Používá se častěji v jazzu a klasické hudbě než ve skále a jeho vzorec vypadá takto: 1-2-f3-4-5-6-7. To je také myšlenka jako hlavní měřítko s zploštělou 3. nebo Dorian měřítko se zvedl 7..

V klasické teorii má tato stupnice vzestupnou a sestupnou podobu. Oni říkají, že byste měli hrát na zvednuté 6. a 7., když vystupujete na stupnici, ale hrajete všechny přirozené stupně stupňů stupně při sestupu stupnice. Nicméně, tohle nejsou moderní hudebníci. Místo toho používají zvýšené 6. a 7. stupně v obou směrech.

Tuto stupnici můžete používat přes akordy V7 v malém klíči, stejně jako u harmonických minorů.

Příkladem této stupnice je vánoční píseň "Carol of the Bells", která používá přirozený malý měřítko na většině akordů, ale změní se na melodickou minoritu přes akord V7. Dalším příkladem je "Včera" od The Beatles, který používá část melodické drobné stupnice D přes akordy Em-A7-Dm během "všech mých potíží se zdají tak daleko" (kytara naladěná jeden krok na D).