Vzestup do vašeho Falsetto Singing Voice

Toto zpěvové cvičení vám pomůže prozkoumat pocity pohybu do světlejšího zpěvu zvuku falsetto z těžších pocitů hrudníku nebo středního hlasu. Výhodou tohoto cvičení je, že s praxí můžete zjistit, jak udělat přechod až k falsetto nebo hlasu hlavy.

Tvůj hlas hlavy bude silnější, protože budete vědět, jak zpívat noty bez přidání silného tlaku nebo tloušťky, jako kdybyste vytáhli pryžovou pásku a zůstala tlustá. Přejděte na vzorek na následujícím obrázku, když máte pocit jistoty o vašem pokroku v předchozích vzorcích.

Podle následujícího vzoru zpívejte první poznámku do hrudníku a pak se posuňte nahoru na falsetto. Posuňte snímek zpět co nejjemněji. To je v pořádku, aby se skutečně sklouzlo mezi hřištěm. Pokud si myslíte, že klesá, když provádíte přechod, pokračujte v práci a nechte náraz dojít.

Později můžete zjistit, že náraz se zjemňuje, když se zvyknete na to, že tento přechod dojde a vystupuje z falsetu. Jak se posunete nahoru do falsetto, cítíte, jak rezonance vyšplhá ve vaší hlavě.