9 Must-Know Vzorce pro nákladového účetnictví

Část účetnictví All-In-One for Dummies Cheat Sheet

ke snížení a odstranění nákladů v podniku , musíte znát vzorce, které se nejčastěji používají v účetnictví nákladů. Když pochopíte a použijete tyto základní vzorce, budete moci analyzovat cenu produktu a zvýšit zisk.

Breakeven Vzorec :

Zisk ($ 0) = Prodej - Variabilní náklady - Fixní náklady

Target čistý zisk

Target čisté výnosy = tržby - variabilních nákladů - fixní náklady

Gross Margin

Hrubá marže = Prodejní cena - Náklady výnosy (materiál a práce)

Marže příspěvku :

Marže příspěvku = Prodej - variabilní náklady

Dolary potřebné k nákupu :

Pre-dolary daňových poplatníků potřeba zakoupit = náklady položky ÷ (1 - daňová sazba)

cenových rozdílů :

cenových rozdílů = (skutečná cena - Rozpis cen) × (Prodávané skutečné jednotky)

Výkonnostní odchylka :

Varianta účinnosti = (skutečné množství - rozpočet) × (standardní cena nebo sazba)

Variable Zpětný rozptyl

Variable zpětný rozptyl = Spending rozptyl + Účinnost variance

Ukončení Inventář

Ukončení inventarizace = Začátek soupis + Nákup - Náklady prodej