7 Kroků pro publikování Shrnutí plateb Xero

Platební souhrn můžete publikovat v aplikaci Xero. Na konci australského měsíčního měsíčního výkazu, máte k dispozici 14 dnů, kdy můžete vydat všem zaměstnancům přehled o platbách. Pokud zaměstnanci odjíždí do konce roku a nemají v úmyslu vrátit se, můžete jim předčasně předložit souhrn platby.

Před zveřejněním souhrnného přehledu plateb byste měli dokončit všechny platby, zaúčtovat všechny plány výplaty za příslušný rozpočtový rok, prověřit rok výplaty a zkontrolovat vše, co odpovídá.

Na stránce Xero

naleznete v sekci Xero

Na domovském panelu klikněte na položku Mzdové účty → Zaměstnanci a klikněte na tlačítko s označením Platební souhrny.

Otevře se panel Organizace. Zkontrolujte správnost údajů o organizaci. Podrobnosti o telefonní a faxové adrese lze aktualizovat pomocí Nastavení → Obecná nastavení → Nastavení organizace.

Do pole Signatory (Signatory) zadejte jméno osoby v podniku, která je zodpovědná za souhrnné informace o platbách, které jsou ohlášeny australskému daňovému úřadu (ATO). Pokud údaje o telefonu a faxu nejsou obsaženy v Organizačních nastaveních, vyplňte je do volného textového pole a klikněte na modré tlačítko označené Potvrdit a Pokračovat a pokračujte k další fázi. Zobrazí se informační panel Podrobnosti o souhrnech plateb.

Mzda je pohyblivý cíl, protože související legislativa se neustále vyvíjí. Zkontrolujte, zda společnost Xero provedla změny, a aktualizujte všechny platobné položky, které mohou být ovlivněny, protože zpětně aktualizujete aktuální účetní rok.

Zvolte účetní rok

Klepněte na rozbalovací možnosti Finishing Financial Year Ending a vyberte příslušný účetní rok.

Údaje o platbách z předchozího roku musí být zveřejněny před zveřejněním současných let. Hrubé platby, PAYG, Celkový příspěvek, Poskytování pracovišť, Unie / doc. Poplatky a autoplachty RESC ze splatných splátek a počáteční zůstatky zapsané v detailech zaměstnanců, je-li to relevantní.

Ve volných textových polích lze zadat podrobnosti týkající se částečných příspěvků (RFBA) a jednorázové částky. Klepnutím na pole Paušální částka se zobrazí okno Upravit paušální platby, které zobrazuje volná pole pro platby typu A, B, D a E. Dále máte možnost dále definovat platby typu Paušální částka A jako typ R nebo T. Po zadání je typ platby uveden v textovém poli.

Zkontrolujte, zda zůstatky slučitelné se souhrnem aktivit mzdy a proveďte změny podle potřeby.

Náhled náhledů zaměstnanců

Náhled náhledu výzev zaměstnanců zaškrtnutím políčka vedle jejich jména a kliknutím na tlačítko Označit náhled.Návrhy platebních souhrnů se stáhnou do vašeho počítače. Zkontrolujte, zda jsou tyto údaje slučitelné se souhrnem aktivit mzdy a proveďte změny podle potřeby.

Publikujte souhrny zaměstnanců

Publikujte souhrny plateb zaměstnanců zaškrtnutím políčka vedle jména zaměstnance a kliknutím na modré tlačítko Označit publikovat.

Jakmile byl zveřejněn přehled o platbách, objeví se v portálu Zaměstnanec a ve sloupci Stav se zobrazí modrý klíč. Když umístíte kurzor nad otazník vedle Stav, odhalíte význam za příslušnými symboly. Pokud umístíte ukazatel myši na zaškrtávací políčko ve sloupci Stav, zobrazí se uživatel, který publikoval souhrn plateb a časové razítko.

Je-li zjištěna chyba poté, co bylo do ATO předloženo shrnutí plateb, může být změněno zrušením publikace, jeho aktualizací a opětovným zveřejněním. Po zveřejnění přehledu o platbách je možnost označit přehled o platbách ve znění změn na kopii zaměstnance a v souboru EMPDUPE. To je nezbytné, pokud má být souhrn předložen k ATO.

Odeslání platebního souhrnu zaměstnance Pošlete pracovnímu zaměstnanci vyplnění plateb zaškrtnutím políčka nalevo od jména zaměstnance a kliknutím na modré tlačítko s označením Odeslat zaměstnance

.

Otevře se okno Odeslání sumářů plateb do zaměstnance a máte možnost odeslat platební souhrny e-mailem a / nebo vygenerovat PDF. Vyberte jednu nebo obě možnosti a klepněte na modré tlačítko Potvrdit.

Po odeslání e-mailu zaměstnanci PDF je sloupec Stav aktualizován symbolem, který tuto skutečnost odráží. Pokud umístíte ukazatel myši na zaškrtávací políčko ve sloupci Stav, zobrazí se uživateli, který odeslal e-mailem Souhrn plateb a časové razítko.

Vytvořte soubor EMPDUPE Zaškrtněte políčko nalevo od všech jmen zaměstnanců a klikněte na zelené tlačítko s označením Create EMPDUPE .

Otevře se okno Vytvořit výkaz zpoplatnění platby. Pokud připravujete souhrny plateb v zastoupení vaší firmy, klikněte na možnost Ne.

Pokud řeknete, že jste agentem BAS a připravujete souhrny plateb v zastoupení jiné firmy, máte možnost vlastní dodavatel kontaktní údaje o registraci do ATO. Klepnutím na tlačítko Ano zobrazíte podrobnosti o dodavateli a odpovídajícím způsobem změníte.

Stáhněte soubor

Klepněte na zelené tlačítko označené Create EMPDUPE a textový soubor EMPDUPE se stáhne do počítače. Soubor lze zkopírovat do a odeslat v digitálním formátu do ATO nebo načíst prostřednictvím obchodního portálu ATO umístěného na bp. ato. gov. au.

Ujistěte se, že vaše počáteční zůstatky zaměstnanců jsou správné vytištěním souhrnů plateb a jejich porovnáním s uvedenými počátečními zůstatky.