3 Finanční oblasti k zůstatku: aktiva, závazky a vlastní kapitál

Část účetnictví All-in-One Pro Dummies Cheat Sheet

Každá firma má tři klíčové finanční části, jako účetní, musí zůstat v bilanci: aktiva, závazky a vlastní kapitál. Následuje popis těchto tří termínů:

  • Aktiva zahrnují vše, co společnost vlastní, jako jsou peníze, inventář, budovy, zařízení a vozidla.

  • Pasiva zahrnují vše, co společnost dluží ostatním, jako jsou kupní poukázky, zůstatky kreditních karet a bankovní úvěry.

  • Vlastní kapitál zahrnuje pohledávky vlastníků na aktivech na základě jejich podílu vlastnictví ve společnosti.

Vzorec pro udržení rovnováhy vašich knih zahrnuje tyto tři prvky:

Aktiva = Pasiva + Vlastní kapitál